ASOCIAŢIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI

Strategia de dezvoltare locală a zonei pescărești 2014 – 2020

Adresa FLAG : CORABIA, Jud. OLT, str. Portului, nr. 1A cod poştal 235300

Teritoriul de acţiune: unităţile administrativ teritoriale:

oraşul CORABIA, Ianca, Grojdibodu, Gura Padinii, Orlea, Gircov, Giuvărăşti, Islaz, Izbiceni, Tia Mare, Cilieni, Rusăneşti, Scărişoara, Băbiciu, Gostavăţu, Deveselu .

Arie eligibila

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020

PU4 : Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale

Măsura III 3 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală  inclusiv costuri de funcționare și animare - implementarea strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit

Obiectiv specific 4: Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultură, inclusiv diversificarea.

FLAG CORABIA

Strategia de dezvoltare locală a zonei pescărești 2014 – 2020

Măsura 1 Diversificarea veniturilor prin dezvoltarea infrastructurii turistice si de  agrement

Titlul proiectului „ Înființare parcul pescarilor în comuna Izbiceni, Județul Olt”

Durata de implementare 24 (luni);

Valoarea eligibilă 445.395,90 (lei); 

Fonduri publice 100 (%)

Obiectivul general

  • constă în creșterea bunăstării sociale și prin valorificarea specificului zonei

Obiectivele specifice

  • înființarea unui parc cu specific pescăresc de p suprafață de3.502,52 mp, teren intravilan în imediata apropiere a Căminului Cultural
  • crearea unui loc de muncă și menținerea unui loc de muncă
  • creșterea numărului de turiști
Înainte
După