ASOCIAŢIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI

Strategia de dezvoltare locală a zonei pescărești 2014 – 2020

Adresa FLAG : CORABIA, Jud. OLT, str. Portului, nr. 1A cod poştal 235300

Teritoriul de acţiune: unităţile administrativ teritoriale:

oraşul CORABIA, Ianca, Grojdibodu, Gura Padinii, Orlea, Gircov, Giuvărăşti, Islaz, Izbiceni, Tia Mare, Cilieni, Rusăneşti, Scărişoara, Băbiciu, Gostavăţu, Deveselu .

Arie eligibila
.Ca urmare a finalizarii procedurii de selecție a partenerilor privați pentru incheierea unui acord de parteneriat in vederea elaborării si depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect in cadrul Programul Educație și Ocupare / Prioritate: 4. Antreprenoriat și economie socială / Obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+) / Acțiunea 4.a.2 Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului / Apel: Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban PEO/103/PEO_P4/OP4/ESO4.1/PEO_A52 in conformitate cu :  Legea nr. 219/2015 privind economia socială;  OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României;  HG nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 133/2021  Ghidul Solicitantului - Condiții Generale / Anexa 2 - Procedura de selecție a partenerilor entități private, Comisia de selectie intrunita pe data de 26.10.2023 la sediul Asociatiei Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni – AGLPPO din Corabia, str.Portului nr.1A, jud.Olt, in urma verificarii documentatiei inregistrata sub nr.115/25.10.2023, din punct de vedere al criteriilor de eligibilitate, a declarat eligibil candidatul ASOCIAȚIA RAZĂ DE SPERANȚĂ ÎN INTERVENȚIA și TERAPIA TULBURĂRILOR DIN SPECTRUL AUTIST din Brasov, acesta indeplinind in mod cumulativ toate conditiile din Ghidul solicitantului-condiții specifice cererii de propuneri de proiecte „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale și Ghidul Solicitantului Condiții Generale, disponibil la adresa: https://mfe.gov.ro/peo-2021-2027-ghidul-solicitantului-conditii-generale/ si care au fost enumerate in anuntul de intentie nr.109/10.10.2023 postat pe site-ul AGLPPO pe data de 10.10.2023. Conform grilei de selectie - Anexa 1 a etapei de calificare, dosarul de candidatura depus de ASOCIAȚIA RAZĂ DE SPERANȚĂ ÎN INTERVENȚIA ȘI TERAPIA TULBURĂRILOR DIN SPECTRUL AUTIST din Brasov a obtinut 22 de puncte dintr-un maxim de 30 de puncte, fiind declarat ADMIS .