ASOCIAŢIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI

Strategia de dezvoltare locală a zonei pescărești 2014 – 2020

Adresa FLAG : CORABIA, Jud. OLT, str. Portului, nr. 1A cod poştal 235300

Teritoriul de acţiune: unităţile administrativ teritoriale:

oraşul CORABIA, Ianca, Grojdibodu, Gura Padinii, Orlea, Gircov, Giuvărăşti, Islaz, Izbiceni, Tia Mare, Cilieni, Rusăneşti, Scărişoara, Băbiciu, Gostavăţu, Deveselu .

Arie eligibila
Asociația Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni, cu sediul în orasul Corabia, Str. Portului nr. 1 A, judetul Olt, anunță finalizarea implementării proiectului „Strategia de Dezvoltare Locala a Zonei Pescărești 2014-2020” cod SMIS 117265, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, cofinanțat din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 60/2017, încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. Proiectul s-a implementat în zona pescărească din sudul județului Olt, formată din 16 localități, pe o perioadă de 81 luni intre 27.03.2017 si 31.12.2023, Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locala a constat în promovarea creșterii economice a teritoriului FLAG prin diversificare economică, a bunăstării sociale și prin valorificarea produselor specifice zonei. Valoarea alocata proiectelor depuse in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a Zonei Pescărești 2014-2020 a fost de 23.296.805,05 lei din care s-a finantat implementarea a 36 de proiecte.