•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mountain View

MĂSURA 1

Diversificarea veniturilor prin dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement

Obiectivul măsurii 1 este “Crearea de noi locuri de muncă și menținerea celor existente prin diversificarea activităților complementare, în special a celor ce vizează dezvoltarea turismului”.

click -> Ghidul solicitantului Măsura nr.1 v3

click -> Anexe ghiduri.rar

Cine poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil în cadrul MĂSURII 1?
 • Pescari
 • Persoane fizice autorizate sau juridice
 • Asociații/Organizații de pescari/producători recunoscute conf. O MADR nr.772/2007
 • Autorități publice locale
 • Întreprindere care gestionează servicii de interes economic general
 • ONG
 • Parteneriate
VALOAREA MAXIMĂ ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ A PROIECTULUI!
 • 100.000 EURO la cursul INFOREURO (- exceptie: 75.ooo EURO pentru pescari)

VALOAREA MINIMĂ ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ A PROIECTULUI!
 • 5.000 EURO la cursul INFOREURO

INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR ÎN CADRUL MĂSURII 1
 • 50 % din cheltuielile eligibile totale

Excepții:

a) 100 % din cheltuielile eligibile ale operațiunii când beneficiarul este:
1. un organism de drept public;
2. o întreprindere care gestionează servicii de interes economic general (regii autonome, etc);
3. organizații de producători din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute şi asociatii profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute.

b) 90 % din cheltuielile eligibile totale atunci când operațiunea asigură accesul publicului la rezultatele sale -Anexa I- şi aceasta îndeplinește unul dintre criteriile următoare:
i. este în interesul colectiv;
ii. are un beneficiar colectiv;
iii. are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local.

Arhivă:
Acasă
Mountain View

MĂSURA 2

Dezvoltarea infrastructurii pentru pescuit și pentru acvacultură

Obiectivul măsurii 2 este “Îmbunătățirea procesului de valorificare a resurselor naturale din domeniul pescuitului prin crearea și modernizarea infrastructurii pentru pescuit și acvacultură”

click -> Ghidul solicitantului Măsura nr.2 v3

click -> Anexe ghiduri.rar

Cine poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil în cadrul MĂSURII 2?
 • Pescari
 • Persoane fizice autorizate sau juridice
 • Asociații/Organizații de pescari/producători recunoscute conf. O MADR nr.772/2007
 • Autorități publice locale
 • Întreprindere care gestionează servicii de interes economic general
 • ONG
 • Parteneriate
VALOAREA MAXIMĂ ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ A PROIECTULUI!
 • 100.000 EURO la cursul INFOREURO (- exceptie: 75.ooo EURO pentru pescari)

VALOAREA MINIMĂ ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ A PROIECTULUI!
 • 5.000 EURO la cursul INFOREURO

INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR ÎN CADRUL MĂSURII 2
 • 50 % din cheltuielile eligibile totale

Excepții:

a) 100 % din cheltuielile eligibile ale operațiunii când beneficiarul este:
1. un organism de drept public;
2. o întreprindere care gestionează servicii de interes economic general (regii autonome, etc);
3. organizații de producători din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute şi asociatii profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute.

Arhivă:
Acasă
Mountain View

MĂSURA 3

Sprijinirea activităților de promovare, aprovizionare și comercializare a produselor pescărești și din acvacultură

Obiectivul măsurii 3 este “Creșterea gradului de promovare, comercializare și aprovizionare a produselor pescărești și din acvacultură prin achiziția de dotări și echipamente moderne destinate transportului și prezentării produselor în magazinele de profil și în cadrul târgurilor”

click -> Ghidul solicitantului Măsura nr.3 v3

click -> Anexe ghiduri.rar

Cine poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil în cadrul MĂSURII 3?
 • Pescari
 • Persoane fizice autorizate sau juridice
 • Asociații/Organizații de pescari/producători recunoscute conf. O MADR nr.772/2007
 • Autorități publice locale
 • Întreprindere care gestionează servicii de interes economic general
 • ONG
 • Parteneriate
VALOAREA MAXIMĂ ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ A PROIECTULUI!
 • 100.000 EURO la cursul INFOREURO (- exceptie: 75.ooo EURO pentru pescari)

VALOAREA MINIMĂ ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ A PROIECTULUI!
 • 5.000 EURO la cursul INFOREURO

INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR ÎN CADRUL MĂSURII 3
 • 50 % din cheltuielile eligibile totale

Excepții:

a) 100 % din cheltuielile eligibile ale operațiunii când beneficiarul este:
1. un organism de drept public;
2. o întreprindere care gestionează servicii de interes economic general (regii autonome, etc);
3. organizații de producători din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute şi asociatii profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute.

b) 90 % din cheltuielile eligibile totale atunci când operațiunea asigură accesul publicului la rezultatele sale -Anexa I- şi aceasta îndeplinește unul dintre criteriile următoare:
i. este în interesul colectiv;
ii. are un beneficiar colectiv;
iii. are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local.

Arhivă:
Acasă

Mountain View

PROCEDURI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ DE CONTROL INTERN

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ DE MONITORIZARE,RAPORTARE ȘI ARHIVARE

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ DE NEREGULI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ŞI ELIGIBILITĂŢII

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE

Arhivă:
Acasă
Mountain View